Olympisk distans / Motionsklasser

Tävlingsklass över olympisk distans 1500m – 30km – 10kmDeltagande i tävlingsklass kräver tävlingslicens och medlemskap i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet. 

Motionsklass erbjuds på olympisk distans och på sprintdistans 400m – 15km – 5km. I motionsklass krävs varken licens eller föreningstillhörighet. 

Simning:

  • Olympisk distans: 300 meter rak sträcka -> kort sträcka åt höger -> 300m mot land -> varvning på land -> ett varv till, totalt 1500m
  • Sprint motion: 175 meter rak sträcka  -> kort sträcka åt höger -> 175m mot land. Totalt 400m

Cykling:

Drafting tillåten: I och med att cyklingen sker på stigar och i terrängspår är det tillåtet att ”ligga på rulle”

Kort motion cyklar 2 varv x 6,5km. Alla på olympisk distans cyklar 4 varv x 7,5km

Cykelsäkerhet:

  1. Godkänd hjälm (CE) skall bäras under cykelmomentet.
  2. Väl fungerande bromsar krävs.
  3. Håll till höger och observera att omkörning skall ske till vänster.

Punkt 1-2 kontrolleras vid incheckning.

Löpning: 2 x 2,5km (kort motion) respektive 4 x 2,5km (olympisk). Varvning sker runt målområdet. Officiell langning av vatten och saft/sportdryck finns en gånger per varv i samband med varvning. Egen langning tillåten inom markerat område i samband med officiella langningsställen. Dessutom dryck m.m. efter målgång. Längs löpningen finns vägvisningsskyltar i korsningar och vägdelningar. Deltagare ansvarar själv för att man hittar runt banan samt genomför rätt antal varv.

Stopptider: Sista varvet på cykel skall vara påbörjat senast kl 15.30. 

Priser: Förutom medlaj som delas ut till alla fullföljande kommer hederspriser att delas ut till de främsta totalt i tävlingsklasserna. Ingen särskild prisceremoni i masterklasserna. Prisutdelning sker vid tävlingsområdet kl 16:30

Starttid: Sprint motion 11:00. 

Olympisk startar gemensamt alla klasser kl 12:30 (motionsklassen startar bakom tävlingsklasserna)

Omklädning och dusch finns i vid billingebadet. WC finns ej vid tävlingsområdet utan närmaste WC är vid parkeringen ca 500m från tävlingsområdet.

Märkning med startnummer i samband med registrering eller incheckning. Etikett för märkning av cykel i deltagarkuvert fästes på ram för identifiering vid utcheckning.

Aktuell vattentemperatur anslås på informationstavla kl 09.00. Beslut om krav på våtdräkt anslås på informationstavla senast en timme före start.

Startplats är belägen i södra änden av sjön vid hållsdammen. ca 500 meter promenad till starten från parkeringsplatsen (grusgång), kom ihåg att gå i tid till starten.
Uppvärmning i vattnet får endast ske fram till 10 minuter före respektive start.
Avprickning skall ske senast 15 minuter föres start – vid simstarten.

Tidtagning kommer att ske på delsträckor samt totaltid.

Registrering och efteranmälan: Startkuvert kan hämtas samt efteranmälan göras redan på tävlingsdagen från kl 08:00

Regler: Svenska triathlonförbundets regler gäller. Några viktiga punkter i reglementet:

Nummerlapp ska bäras tydligt i bak på cyklingen och i fram på löpningen. På simningen är det inte tillåtet att ha nummerlapp på sig. 

Tjustart/om du börjar cykla för tidigt innan du passerat utsatt markering/hoppar av cykel efter markeringen/ej knäpper hjälmen/slänger skräp utanför skräpzon mm, mm kan medföra diskning eller tidsstraff i straffboxen. 

Välkomna!